Używamy plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich używanie.

Regulamin

1. Informacja o Firmie:

1. Witryna oraz sklep internetowy działający pod adresem Internetowym www.lepiej-sie-zabezpiecz.pl, zwany dalej Sklepem Internetowym, prowadzony jest przez IKARIA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Omłotowej 12/14, KRS 0000332204, NIP 727 27 46 817, REGON 100703365, zwaną dalej IKARIA

2. IKARIA jest pośrednikiem w sprzedaży licencji na oprogramowanie prezentowane w Sklepie Internetowym


2. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów Sklepu Internetowego są przetwarzane i przechowywane przez firmę Ikaria Sp. z o.o. Sp. k.

2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

a) realizacji umowy,

b) marketingowych i ewidencyjnych

3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

4. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Szczegółowe zasady przechowywania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników określa Polityka Prywatności dostępna na niniejszej stronie internetowej. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

6. Powierzone IKARIA dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.


3. Oferta

1. Wersje testowe oprogramowania oferowanego w Sklepie Internetowym upoważniają Klientów do 30-dniowego darmowego korzystania z pełnej wersji oprogramowania. Pobranie wersji testowej nastąpi po przekazaniu przez Klienta danych osobowych i kontaktowych w formularzu na stronie Sklepu Internetowego.

2. Klient pobiera program instalacyjny samodzielnie ze Sklepu Internetowego

3. Oprogramowanie sprzedawane w sklepie Internetowym jest zgodnie z zasadą "wypróbuj zanim kupisz". Zalecane jest wcześniejsze pobranie i przetestowanie wersji testowej. Bezpłatne użytkowanie produktu przez okres 30-dni możliwe jest po uprzednim dokonaniu rejestracji. Po tym okresie, aby nadal je użytkować należy zakupić Licencję na warunkach opisanych w Sklepie Internetowym.

4. Zakupione oprogramowanie można zainstalować na komputerze wyłącznie po wcześniejszym odinstalowaniu innego oprogramowania antywirusowego. Nie jest możliwe jednoczesne korzystanie z więcej niż z jednego programu.

5. Zakup Odnowienia Licencji jest równoznaczny z zakupem kontynuacji licencji posiadanej przez Klienta. Nowa licencja będzie liczona od dnia zakończenia poprzedniej.

6. W przypadku licencji imiennych producent oprogramowania zastrzega sobie prawo biegu okresu ważności licencji od daty jej wystawienia, a w przypadku wznowień licencji od daty zakończenia ważności licencji wznawianej.

7. IKARIA zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do oferty handlowej, w szczególności wycofania każdego Produktu, wprowadzania nowych Produktów, ogłaszania i odwoływania akcji promocyjnych oraz zmiany cennika Produktów.

8. Publikowane dane techniczne w opisach Produktów przygotowane są na podstawie informacji udostępnionych przez producentów Produktów.

9. IKARIA nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uchybienia lub błędy w opisach i nie stanowią one podstawy do roszczeń użytkowników Sklepu Internetowego

10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości sugerowany jest kontakt z handlowcem pod numerem infolinii 42 613 60 12

11. Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktów. Nie zmienia to jednak ich właściwości.


4. Ceny

1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym lepiej-sie-zabezpiecz.pl są wyrażone w polskich złotych (PLN)


5. Składanie zamówienia

1. Sklep Internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę lepiej-sie-zabezpiecz.pl.

2. Aby zakupić licencję należy wypełnić Formularz Zamówienia, a w nim:

a) określić produkt,

b) podać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane kontaktowe,

c) wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych w Formularzu Zamówienia danych na potrzeby wystawienia licencji oraz przeprowadzenia procedury zakupu.

3. Szkody, które mogą wyniknąć z niewłaściwego podania danych kontaktowych ponosi Klient Sklepu Internetowego.

4. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

5. Odpowiedź w postaci wiadomości e – mail zawierać będzie potwierdzenie zamówienia oraz fakturę pro forma.

6. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. IKARIA może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.


6. Formy płatności i realizacja zamówienia

1. Płatność za Produkty będzie dokonana na podstawie przesłanej przez IKARIA na wskazany w zamówieniu Klienta adres e-mail faktury proforma. Przesłanie elektronicznego klucza licencyjnego następuje po zarejestrowaniu płatności. W ciągu kolejnych 5 dni roboczych przesłana zostanie faktura VAT i certyfikat poświadczający legalność nabytej licencji.

2. W przypadku zakupu produktów Avira, Bit Defender, MacAfee, Trend Micro oraz Sophos termin przesłania elektronicznego klucza licencji może wynieść do 10 dni roboczych od momentu zarejestrowania płatności.

3. Klient za zakupione oprogramowanie będzie dokonywać płatności przelewem.

4. Klient nie jest uprawniony do odsprzedania licencji innemu podmiotowi.


7. Reklamacje

1. Aby dokonać reklamacji oprogramowania należy skontaktować się z jego producentem, który wysyła do Klienta drogą elektroniczną informację o przyczynach usterki. Wydrukowana wiadomość razem z towarem stanowią podstawę do uznania reklamacji, zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu na pełnowartościowy. IKARIA nie ponosi odpowiedzialności z powyższego tytułu i nie rozpatruje roszczeń związanych z jakością sprzedawanych towarów.

2. W przypadku gdy odpłatnego zakupu licencji dokonał konsument w rozumieniu ustawy z dnia 02 marca 2000 r. (Dz. U. nr 22 poz. 271) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ma on prawo w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy od niej odstąpić bez podania przyczyn, chyba że umowa dotyczy:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.


8. Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. IKARIA nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu Internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezawinionych przez IKARIA.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie Internetowym pod adresem lepiej-sie-zabezpiecz.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

4. IKARIA zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Przy każdym zakupie Klient ma obowiązek zapoznać się z aktualną wersją Regulaminu. Dokonanie zakupu w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją wersji regulaminu obowiązującej w dniu dokonania zakupu.


 

Infolinia

42 613 60 16

Dzwoń 7:30-15:30

 

Kto jest w sklepie?

Liczba osób w sklepie: 5

Do kasy podchodzi: 0

Wyszukaj

Lepiej się zabezpiecz Ankieta